Hазвание курса
Код курса Ķīmi2017
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 16
æоличество лабораторных работ 24
Количество часов самостоятельной работы студента 40
Дата утвеждения курса 03/02/2015
 
Разработчик курса
, Ilze Čakste

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp. 4. E-studiju materiāli: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=691
Дополнительная литература
1. Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1981. 685 lpp.
2. Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1992. 3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv 3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com