Excel
Hазвание курса
Код курса DatZ2059
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 32
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
Дата утвеждения курса 17/12/2014
 
Разработчик курса
, Rudīte Čevere

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Project Management Institute. 2013.5fth Version. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.riphah.edu.pk/EditorUploadedFiles/PMU/PMBOK%20Guide%20Fifth%20Edition.pdf [Skatīts 2014.11.24.]
2. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (Standartizācijas biroja lasītava)
3. ISO/IEC 12207 Standard for Information Technology. Software life cycle processes (Standartizācijas biroja lasītava) 4. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation, 2008. (Standartizācijas biroja lasītava)
Дополнительная литература
1. BS ISO/IEC 18019:2004. Software and system engineering. Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software (Standartizācijas biroja lasītava)
2. IEEE 1063:2001. Standard for software user documentation. (Standartizācijas biroja lasītava) 3. SO/IEC 15910:1999. Information technology -- Software user documentation process(Standartizācijas biroja lasītava)