Excel
Hазвание курса
Код курса DatZ2044
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 8
Kоличество часов семинаров и практических занятий 24
Количество часов самостоятельной работы студента 48
Дата утвеждения курса 16/03/2021
 
Разработчик курса
, Kārlis Veiss
, Ilmārs Dukulis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
DatZ2018 [GDAT2018]
Учебная литературa
1. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
2. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
4. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.
5. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.
Дополнительная литература
1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p.
2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011. 443 с.
Периодика и другие источники информации
1. PowerPoint palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/powerpoint.
2. Excel palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/excel.