Excel
Hазвание курса
Код курса DatZ2018
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 8
Kоличество часов семинаров и практических занятий 24
Количество часов самостоятельной работы студента 48
Дата утвеждения курса 20/04/2011
 
Разработчик курса
, Ilmārs Dukulis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
DatZ2044 [GDAT2038]
Учебная литературa
1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. – R.: Turība, 2005. 166 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 2006. 141 lpp. 4. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
Дополнительная литература
1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. – Sybex, 2008. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
2. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) . – For Dummies, 2010. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka) 3. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. – McGraw-Hill Osborne Media, 2009. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)