Excel
Kursa nosaukums Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija
Kursa kods Vete2004
Zinātnes nozare Veterinārmedicīna zinātne
Zinātnes apakšnozare Morfoloģija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 16/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Preklīniskais institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. med. vet., prof. Arnis Mugurēvičs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Topogrāfiskā anatomija ir zinātne par dzīvnieka audu un orgānu novietojumu atbilstoši nosacītiem topogrāfiskiem ķermeņa apvidiem. Studentiem jāapgūst dzīvnieka ķermeņa apvidu nosaukumu, jāprot tos identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū. Topogrāfiskā anatomija ir cieši saistīta ar ķirurģiju, topogrāfiskās anatomijas zināšanas ir nepieciešamas arī speciālās patoloģijas, klīniskās diagnostikas, dzemdniecības, pārtikas kontroles un inspekcijas, kā arī citu veterinārmedicīnas studiju kursu apguvei.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu.
Prasmes - praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos. Kompetence - spēj izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi norādīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Galvas apvidi. Pieauss un apakšžokļa siekalu dziedzeri un to izvadi.
2 Žokļa locītavas topogrāfija.
3 Vairogskrimšļa, gredzenskrimšļa lokalizācija.
4 Vairogdziedzera topogrāfija.
5 Foramen infraorbitalis topogrāfija.
6 N.mandibularis un n.maxillaris lokalizācija.
7 Deguna blakusdobumu lokalizācija.
8 Kakla apvidi.
9 Priekškājas apvidi.
10 Pleca artērijas lokalizācija sunim.
11 V.cephalica, v.cephalica accesoria un pirkstu artēriju lokalizācija.
12 Pakaļkājas apvidi.
13 Suņa un zirga gūžas locītava.
14 V.saphena lokalizācija zirgam, govij, sunim un kaķim.
15 V.femoralis lokalizācija sunim. 16 Vidukļa apvidi. Cirkšņu kanāls, cirkšņu gredzeni.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt nokārtotiem visiem kolokvijiem par attiecīgiem dzīvnieka ķermeņa apvidiem. Jānokārto četri kolokviji atbilstoši tēmām.
Pamatliteratūra
1. Habel, de Lahunta. Applied veterinary anatomy. Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1986. 330 p.
2. Shively M. Veterinary anatomy: Basic, comparative and clinical. Texas A&M University Press, 1987. 581 p.
3. Gaerret Ph. Guide to ruminant anatomy based on the dissection of the goat. Iowastateuniv.press, 1988. 101 p. 4. Sack W. Essentials of pig anatomy. Ithaca, New York, 1982. 192 p.
Papildliteratūra
1. Bohensky F. Photo manual and dissection guide of the cat. Wayne, New Jersey: Avery publishing gr.inc., 1979. 167 p.
2. Millers. Guide to the dissection of the dog. Evans H., Lahunta de A. Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1980. 318 p. 3. Nomina Anatômica Veterinária. 5th edition, 2005 [tiešsaiste] [skatīts 07.01.2013.]. Pieejams: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAYnwAK/nomina-anatomica-veterinaria-5th-edition-2005
Piezīmes
Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā "Veterinārmedicīna". Kursu studē Veterinārmedicīnas fakultātes studenti.