Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda I
Kursa kods ValoP049
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 3.5
ECTS kredītpunkti 5.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.
Kursa plāns
1 Būvniecības specialitāte LLU. Mācību programma.
2 Būvniecības profesijas. Karjeras izredzes.
3 10 izcilākie inženierzinātnes projekti pasaulē (videofilma).
4 Būvniecība un arhitektūra. Izcili arhitektūras objekti Jelgavā, Latvijā un pasaulē.
5 Celtniecības materiāli. Cietības skala.
6 Celtniecības materiāli: akmeņi.
7 Celtniecības materiāli: metāli un citi dabīgi materiāli (koks, stikls).
8 Ķīmiskie materiāli: plastmasa, krāsas utt.
9 Celtniecības materiāli: modernās tehnoloģijas.
10 Celtniecības instrumenti un tehnika.
11 Ēku elementi.
12 Montāžas darbi (bloki, paneļi, u.c.). Jumta un grīdas segumi.
13 Apdares materiāli.
14 Ēku bojājumi.
15 Ēku tipi, to īpatnības. 16 Ideālā māja (projekts).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 37 500 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Pamatliteratūra
1. Killers, V.K. Latviešu-angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Avots, 2002.
2. English for Technical Colleges, Zvaigzne, 1990.
3. Cormack, M.B. The First Book of Stones, New York 1988. 4. Cullen, G. Townscape, N.Y., 1991.
Papildliteratūra
1. Mineral Resources in Latvia. Rīga 1997.
2. Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.
3. Vides Zinības (angļu-latviešu skaidrojošā vārdnīca). Rīga 2000. 4. www.sceltnieciba.lv
Periodika un citi informācijas avoti
1. Ekoloģiskā būvniecība
2. Būvniecība
3. Būvniecība Latvijā 4. Civil Engineering
Piezīmes
Priekšmets iekļauts LIF studiju programmas "Būvzinātne" obligātajā daļā, 1.semestrī.