Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zāģmateriālu ražošana I
Kursa kods MatZP030
Zinātnes nozare Materiālzinātne
Zinātnes apakšnozare Koksnes materiāli un tehnoloģija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 18/02/2014
Atbildīgā struktūrvienība Kokapstrādes katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, doc. Andis Ābele

Priekšzināšanas
MašZ4004, Mašīnu elementi
MatZ2002, Koksnes griešanas procesi
MatZ2008, Koksnes mācība
Kursa anotācija
Studiju prakses uzdevums ir kompetenču pilnveidošana par kokzāģēšanas tehnoloģiju un iekārtām, veicot eksperimentālo zāģkopu sastādīšanu un zāģmateriālu izzāģēšanu, kā arī izzāģēto zāģmateriālu kvalitātes novērtēšanu atbilstoši kvalitātes šķirām.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - izskaidrot kokzāģēšanas nozares terminoloģiju un izprast izmantotās tehnoloģijas Meža nozares pirmapstrādes uzņēmumos.
• Prasmes - veikt izejmateriālu sazāģēšanas plāna un kokzāģēšanas ceha gada ražīguma aprēķinus un izvēlēties nepieciešamās kokzāģēšanas iekārtas. • Kompetence - projektēt darba tehnoloģiju Meža nozares pirmapstrādes uzņēmumos.
Kursa plāns
1 Iepazīšanās ar kokzāģēšanas tehnoloģijām un iekārtām, zāģmateriālu kvalitātes pārbaudes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai iegūtu sekmīgu novērtējumu par praksi:
- sekmīgi jāizpilda prakses programmā paredzētie laboratorijas darbi; - prakses pēdējā dienā sekmīgi jāaizstāv prakses pārskats.
Pamatliteratūra
1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag Weinbrenner, 2004. 296 s.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s. 4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU, 2007. 104 lpp.
Papildliteratūra
1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp. 2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com. ISSN:0018-3792 3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
Piezīmes
Prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.