Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības tehnika
Kursa kods MašZT001
Zinātnes nozare Mašīnzinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2.63
ECTS kredītpunkti 3.95
Kopējais stundu skaits kursā 42
Lekciju stundu skaits 42
Kursa apstiprinājuma datums 09/06/2010
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors, prof. Kaspars Vārtukapteinis
Inženierzinātņu doktors, prof. Juris Priekulis
Inženierzinātņu doktors, asoc. prof. Jānis Palabinskis

Kursa anotācija
Programmas mērķis ir profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu vispārējo un profesionālo kompetenču paaugstināšana lauksaimniecības tehnikas nozarē.
Kursa plāns
Lauksaimniecības mašīnas
Lopkopības mehanizācija
Spēkrati
Nozares terminoloģija angļu un vācu valodā E-studiju vides apguve
Piezīmes
Profesionālās izglītības pedagogi. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU”, vienošanās Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/ IPIA/VIAA/006 ietvaros”, id.Nr. LLU 2010/07/ESF. Pārējie autori: Žanis Jesko.