Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Zīmēšana I
Kursa kods MākZP002
Zinātnes nozare Mākslas zinātne (nav zn)
Zinātnes apakšnozare #Mākslas zinātne#
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Arhitektūras maģistrs, viesdoc. Iveta Lāčauniece

Kursa anotācija
Studenti apgūst perspektīves efekta panākšanu zīmējumos, gaismu un ēnu attēlošanas un konstruēšanas pamatprincipus, izkopj grafiskās attēlošanas paņēmienus. Mācību procesā apgūst vienkāršu ģeometrisku ķermeņu konstruēšanu, kā arī ģeometrisku ķermeņu kompozīciju attēlošanu, gaismu un ēnu attēlošanu saliktos zīmējumos.
Kursa plāns
1 Perspektīves efekta attēlošana, grafiskie paņēmieni
2 Vienkārša priekšmeta (kuba) attēlošana perspektīvē
3 Gaismu un ēnu pielietojums perspektīves efekta panākšanai
4 Ainavas skiču veidošanas pamatprincipi un grafiskie paņēmieni
5 Vienkārša kubveida un lodveida ķermeņu kompozīcijas attēlošana
6 Piramīdu un konusu attēlošana perspektīvē
7 Cilindrisku ķermeņu attēlošana perspektīvē
8 Saliktu cilindrisku ķermeņu attēlošana perspektīvē
9 Saliktu cilindrisku ķermeņu ēnošanas pamatprincipi
10 Saliktu cilindrisku ķermeņu kompozīcijas attēlošana perspektīvē
11 Prizmveida ķermeņu attēlošana un ēnošana
12 Piramīdas un cilindriska ķermeņa kompozīcijas attēlošana
13 Lodveida ķermeņu attēlošana un ēnošana
14 Prizmveida ķermeņa un lodveida ķermeņa kompozīcijas attēlošana
15 Saliktu priekšmetu attēlošana un ēnošana 16 Cilvēku figūru skicēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaites saņemšanai jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem zīmējumiem, zīmējumos ir jābūt atspoguļotiem visu vienkāršu ķermeņu un to kompozīciju uzbūves un ēnošanas pamatprincipiem, jābūt iesniegtām 5 ainavu skicēm katru nedēļu.
Pamatliteratūra
1. Deineka A. (1963) Mācieties zīmēt. Rīga, 224 lpp. 2. Mārtina Dž. (1995) Rokasgrāmata zīmēšanā un gelznošanā. Rīga, 88 lpp.
Papildliteratūra
1. Brookes J. (1994) Garden design workbook. London, 72lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvijas architektūra, Rīga 2. Deko, Rīga
Piezīmes
Priekšmets iekļauts Lauku inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālās studiju programmas ar integrēto bakalauru obligātajā A daļā, 1.semestrī.