Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Dārzu un ainavu arhitektūra
Kursa kods LauZT008
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 10.5
ECTS kredītpunkti 15.75
Kopējais stundu skaits kursā 166
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 166
Kursa apstiprinājuma datums 10/09/2010
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
pedagoģijas maģistrs, lekt. Aija Dižgalve
Pedagoģijas maģistrs, vieslekt. Antra Bērziņa
inženierzinātņu maģistrs, viesdoc. Silvija Rubene

Kursa anotācija
Profesionālās pilnveides programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izstrādāt ainavu un dārzu projektus izmantojot iegūtās zināšanas par ainavu arhitektūru, augu izmantošanu un digitālajām projektu izstrādes tehnoloģijām.
Kursa plāns
Programma satāv no šādiem mācību priekšmetiem:
Dārza projektu izstrāde I, II, III;
Vizuālā māksla;
Ainavas mācība;
Dārzu mākslas vēsture;
Mērniecības pamati;
CAD sistēmas ainavu projektēšanā I, II, III;
Krāšņumaugi – kokaugi, puķes;
Arhitektūras mazās formas;
Dārza ierīkošana un kopšana, stādaudzētavas;
Augu dizains; Dabas aizsardzība un ekoloģija.
Piezīmes
Profesionālās pilnveides izglītības programma - tālāklizglītības kursi, kurus var apgūt jebkurš interesents. Pārējie autori: Brigita Helfriča, Daiga Zigmunde, Dace Šterne, Antra Balode un Aleksandrs Beļikovs