Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopība
Kursa kods LauZT002
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 2.63
ECTS kredītpunkti 3.95
Kopējais stundu skaits kursā 42
Lekciju stundu skaits 42
Kursa apstiprinājuma datums 09/06/2010
Atbildīgā struktūrvienība Mūžizglītības centrs
 
Kursa anotācija
Programmas mērķis ir profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu vispārējo un profesionālo kompetenču paaugstināšana lopkopības nozarē.
Kursa plāns
Bioloģiskā lopkopība. Aitkopība
Govkopība. Cūkkopība
Putnkopība
Nozares terminoloģija angļu un vācu valodā E-studiju vides apguve
Piezīmes
Profesionālās izglītības pedagogi. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU”, vienošanās Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/ IPIA/VIAA/006 ietvaros”, id.Nr. LLU 2010/07/ESF. Pārējie autori: Lilija Degola, Aiga Trūpa.