Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mēslošanas līdzekļi un sistēmas
Kursa kods LauZ6020
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Laukkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Padziļinātas studijas par mēslošanas līdzekļu lietošanu, to izejvielām, ražošanas un lietošanas ekonomiskiem un ekoloģiskiem aspektiem. Mēslošanas sistēmas plānošanas zinātniskie pamati.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Galvenās tendences minerālmēslu ražošanā un pielietošanā pasaulē
2 Minerālmēslu ražošanas izejvielu bāze
3 Slāpekļa minerālmēsli
4 Fosfora minerālmēsli
5 Kālija minerālmēsli
6 Mikroelementus saturošie minerālmēsli
7 Kompleksie minerālmēsli
8 Minerālmēslu pielietošanas tehnoloģija
9 Organiskie mēslošanas līdzekļi
10 Organiskie mēslošanas līdzekļi
11 Mēslošanas sistēmas teorētiskie pamati
12 Mēslošanas sistēmas izstrādes principi
13 Vides aspekti, likumdošanas prasības
14 Rekomendāciju sistēmas
15 Rekomendāciju sistēmas 16 Noslēguma seminārs
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros.
Obligātā literatūra
1. C. A. Black. Soil fertility evaluation and control. Lewis Publishers, 1997. 746 p..
2. S. L. Tisdale, W. L. Nelson. Soil fertility and fertilizers (5th ed). MacMillan Publ. Company. – 1993. – 634 p. 3. Agriculture and fertilizers/ M. Laegreid, O. C. Bockman, O. Kaarstad. – Oslo: Norsk Hydro a. s., 1999. - 294 p.
Piezīmes
Izvēles priekšmets LF maģistra studiju programmai.