Kurss Vete2013 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0703 Bt 2011.pavasara-
2 G0703 Bt 2004.rudens-
3 G0703 Bt 2015.rudens-
4 G0001 C 2007.rudens-