Kurss ValoP272 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0326 Bv 2014.rudens-
2 G0323 2018.rudens-
3 G0001 2013.rudens-