Kurss Valo5007 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0809 2014.rudens-
2 G0812 2014.rudens-
3 G0809 2015.rudens-
4 G0812 2015.rudens-