Kurss Valo2027 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0807 2004.rudens-
2 G0807 2015.rudens-