Kurss VadZ4022 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0001 2007.rudens-
2 G0608 2014.rudens-
3 G0603 2014.rudens-
4 G0608 2017.rudens-