Kurss VadZ4022 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0608 2017.rudens-
2 G0608 2014.rudens-
3 G0215 2016.rudens-
4 G0604 2016.rudens-
5 G0603 2014.rudens-
6 G0001 2007.rudens-
7 G0614 2018.rudens-