Kurss TraZ4034 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0402 1997.rudens-
2 G0402 2015.rudens-