Kurss TraZ4029 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0402 1997.rudens-
2 G0402 2016.rudens-
3 G0001 2017.rudens-