Kurss SpoZ2001 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0907 Bb 2014.rudens-
2 G0309 2004.rudens-
3 G0327 Bb 2015.rudens-
4 G0608 Bb 2014.rudens-
5 G0112 Bb 2004.rudens-
6 G0807 2004.rudens-
7 G0215 Bb 2014.rudens-
8 G0311 1997.rudens-
9 G0312 2014.rudens-
10 G0105 C 2004.rudens-
11 G0307 Bb 1997.rudens-
12 G0402 C 2004.rudens-
13 G0412 Bb 2014.rudens-
14 G0412 Bb 2011.rudens-
15 G0413 Bb 2004.rudens-
16 G0418 2014.rudens-
17 G0506 2014.rudens-
18 G0508 2014.rudens-
19 G0604 Bb 2014.rudens-
20 G0703 Bb 1997.rudens-
21 G0803 2004.rudens-
22 G0816 C 2014.rudens-
23 G0123 2004.rudens-
24 G0703 Bb 2015.rudens-
25 G0112 Bb 2015.rudens-
26 G0603 2014.rudens-
27 G0807 2015.rudens-
28 G0506 2015.rudens-2021.pavasara
29 G0903 C 2014.rudens-
30 G0311 2015.rudens-
31 G0508 2015.rudens-2021.pavasara
32 G0326 2014.rudens-
33 G0307 Bb 2008.rudens-
34 G0402 C 2015.rudens-
35 G0001 C 2007.rudens-
36 G0419 Bb 2016.rudens-
37 G0331 Bb 2017.rudens-
38 G0330 Bb 2017.rudens-
39 G0614 C 2018.rudens-
40 G0331 Bb 2018.rudens-
41 G0907 Bb 2019.rudens-