Kurss Soci2049 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0816 A 2004.rudens-