Kurss Psih2030 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0414 Bn 2007.pavasara-
2 G0418 2012.rudens-
3 G0001 2007.rudens-