Kurss PārZ3074 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0603 2016.rudens-
2 G0004 2018.rudens-
3 G0614 2018.rudens-