Kurss PārZ3061 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0608 2010.rudens-
2 G0603 2008.rudens-