Kurss MežZ6013 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0513 2015.rudens-
2 G0511 2015.rudens-
3 G0001 2007.rudens-
4 G0519 A 2017.rudens-