Kurss MežZ5043 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0519 2017.rudens-
2 G0519 2022.rudens-
3 G0001 2020.rudens-
4 G0519 2023.rudens-