Kurss MežZ3024 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0507 Bp 2009.rudens-
2 G0001 C 2007.rudens-