Kurss Mate3012 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0608 Bt 2004.rudens-
2 G0608 Bt 2014.rudens-