Kurss Mate1038 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0907 2017.rudens-
2 G0903 2017.rudens-
3 G0907 2019.rudens-