Kurss MašZP021 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0413 2016.rudens-
2 G0001 2007.rudens-