Kurss MašZ3005 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0412 Bp 2011.rudens-
2 G0412 Bp 2011.rudens-
3 G0001 2007.rudens-