Kurss Mmeh2010 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0323 Bt 2010.rudens-
2 G0307 2010.rudens-
3 G0325 2004.rudens-
4 G0326 2014.rudens-
5 G0323 Bt 2008.rudens-
6 G0307 2008.rudens-
7 G0001 C 2007.rudens-
8 G0325 2016.rudens-