Kurss LauZP062 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0215 Bp 2012.rudens-