Kurss LauZ3175 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0001 C 2018.rudens-
2 G0215 Bv 2019.rudens-
3 G0215 Bv 2023.rudens-