Kurss LauZ3084 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0506 A 2005.rudens-
2 G0506 A 2015.rudens-
3 G0001 2007.rudens-