Kurss Ķīmi2017 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0506 A 2015.rudens-