Kurss InfT2041 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0907 Bt 2015.rudens-
2 G0004 2018.rudens-
3 G0907 Bt 2019.rudens-