Kurss InfT1028 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0903 2008.pavasara-
2 G0903 2014.rudens-