Kurss HidZ5027 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0329 2022.rudens-
2 G0329 2022.rudens-