Kurss ETeh3001 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0903 A 2004.pavasara-
2 G0903 A 2014.rudens-
3 G0417 Bn 2015.rudens-