Kurss Ekon4097 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0105 2010.rudens-
2 G0105 2012.rudens-