Kurss Ekon3111 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0112 Bp 2013.rudens-
2 G0112 Bp 2013.rudens-
3 G0112 Bp 2015.rudens-
4 G0112 Bp 2010.rudens-
5 G0001 2012.rudens-
6 G0112 Bp 2023.rudens-