Kurss Ekon2045 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0123 Bn 2010.rudens-
2 G0110 1997.rudens-
3 G0001 2007.rudens-