Kurss PedaD041 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0408 Bo 2007.rudens-