Kurss DatZ2044 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0413 Bt 2009.rudens-