Kurss BūvZ4098 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0326 2014.rudens-
2 G0001 2007.rudens-