Kurss Arhi4054 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0331 A 2017.rudens-
2 G0331 A 2018.rudens-