Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
4. 2014.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
6. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
7. 2013.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
8. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
9. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
10. 2012.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
11. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
12. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2011.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
14. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.