Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
2. 2017.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
3. 2016.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
4. 2016.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
5. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
6. 2016.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
7. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
8. 2015.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
9. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
10. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
11. 2015.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
12. 2015.rudens G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 5-sem.,7-sem. C Lekcijas
13. 2015.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem.,9-sem. C Lekcijas
14. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
15. 2015.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
16. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
17. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
18. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
19. 2014.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
20. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
21. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
22. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem.,7-sem. C Lekcijas
23. 2014.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
24. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
25. 2014.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem.,9-sem. C Lekcijas
26. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
27. 2014.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
28. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
29. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
30. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
31. 2013.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
32. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
33. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
34. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
35. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
36. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,9-sem. C Lekcijas
37. 2012.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. C Lekcijas
38. 2012.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
39. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
40. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
41. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
42. 2012.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. C Lekcijas
43. 2012.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
44. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
45. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
46. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
47. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
48. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
49. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
50. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
51. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
52. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
53. 2010.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
54. 2010.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
55. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
56. 2009.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
57. 2009.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
58. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. C
59. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
60. 2008.rudens G0300 VBF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem.,9-sem. C Lekcijas
61. 2008.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
62. 2008.rudens G0200 LPTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
63. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. C
64. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
65. 2007.rudens G0204 Lauksaimniecība(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. C
66. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. C
67. 2007.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
68. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
69. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
70. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. C
71. 2006.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
72. 2006.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Pirmā cikla profesionālā) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
73. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Pirmā cikla profesionālā) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.