Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
2. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
3. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
4. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
5. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
6. 2010.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
7. 2009.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B